Tuyển Trưởng Nhóm Tư Vấn tại Tp.Biên Hoà

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát chỉ tiêu tư vấn tuyển sinh cho trung tâm theo định kỳ;
  • Phối hợp với các phòng ban xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, chiến dịch thu hút khách hàng để khai thác thị trường tại khu vực;
  • Quản lý và kiểm soát các công tác bảo trì bảo dưỡng cơ sở vật chất, công tác an toàn, an ninh và chất lượng vệ sinh tại Trung tâm.
  • Thực hiện các báo cáo và các công việc khác theo phân công của Quản lý.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên
  • Có 2 năm trở lên, ít nhất 1 năm ở vị trí Quản lý trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, bán lẻ, dịch vụ khách hàng.
  • Kỹ năng lập kế hoạch, giao tiếp hiệu quả
  • Tư duy hướng đến mục tiêu, tập trung vào kết quả, tinh thần dịch vụ khách hàng cao.
  • Có thể làm việc theo ca và cuối tuần.
Chia sẻ bài này