Tuyển Quản Lý Nhóm – Kế Toán Hệ Thống tại Tam Hiệp

Mô tả công việc

* Quản lý và tổ chức hoạt động kiểm soát của Bộ phận Kế toán Quản lý hệ thống – thuộc Phòng Kế toán:
– Quản lý, điều hành và phụ trách chung toàn bộ công việc của bộ phận KT QLHT.
– Phân công công việc cho các QLHT chi nhánh theo điều kiện công việc, kiểm soát và đo lường công việc thực hiện của nhân viên bộ phận, thúc đẩy và tạo động lực.
– Hướng dẫn KT QLHT/Kế toán cửa hàng thực hiện đúng cách chính sách chế độ về kế toán tài chính.
– Tham mưu cho Kế toán Trưởng (KTT) trong công tác xây dựng KPIs bộ phận QLHT hàng năm, theo dõi đo lường và đánh giá Kpis từng tháng/quý/ năm.Tối ưu nguồn lực của BP QLHT khu vực.
– Lập Kế hoạch kiểm tra kiểm soát thường xuyên, định kỳ trình KTT phê duyệt và triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát của bộ phận hiệu quả.
– Nhận diện rủi ro hệ thống & Đề xuất phương án, giải pháp, phương thức kiểm soát, chuyên đề kiểm tra/kiểm soát phù hợp với tình hình kinh doanh, ngăn ngừa rủi ro tiềm ẩn và hiện có trong hệ thống CH. (rủi ro pháp luật thuế , rủi ro tài chính và rủi ro vận hành)
– Triển khai kiểm soát chéo việc khóa sổ, đóng kỳ báo cáo tài chính.
* Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại các CH trong khu vực:
– Xây dựng kế hoạch và đưa ra định hướng hành động cho bộ phận QLHT nhằm :
– Kiểm soát vốn (tiền, hàng) và việc sử dụng vốn tại CH tối ưu (không lãng phí, thất thoát, sử dụng sai mục đích, sai quy định..)
– Cải thiện vòng quay vốn tại khu vực : xem xét định mức, việc lưu trữ, luân chuyển, đánh giá và đưa ra biện pháp thức đẩy vòng quay Hàng tồn kho chi nhánh đạt mục tiêu kế hoạch.
– Kiểm soát hàng tồn kho: thông qua kiểm tra, kiểm kê đột xuất thường xuyên hệ thống và tại chỗ

Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết

– Độ tuổi: từ 25-35 tuổi
– Tốt nghiệp đại học Chuyên ngành Tài chính kê toán trở lên, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ỡ vị trí tương tự trong các tập đoàn,công ty có quy mô 500 nhân viên trở lên.
– Giỏi excel, biết phần mềm SAP là lợi thế,ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành bán lẻ.
– Giỏi trong việc thiết lập Form mẫu và trình bày báo cáo : Powper point…
– Kỹ năng làm việc nhóm tốt,kỹ năng trình bày và phân tích vấn đề tốt.
– Kỹ năng tổng hợp,phân tích và quản trị tài chính : am hiểu các chỉ số tài chính, kinh nghiệm trong phân tích đánh giá tác động đến chỉ số tài chính: cấp trung
– Chủ động trong công việc.

Chia sẻ bài này