Tuyển Nhân Viên Kế Toán tại Phường Tam Phước

Mô tả công việc

– Xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng ./ Issue invoice

– Tính lương, công cho công nhân, nhân sự, bảo hiểm… / Calculating salary, wages for workers, HR, insurance…

– Thực hiện giao dịch ngân hàng / Perform banking transactions

– Thực hiện công việc theo sự phân công của giám đốc ./ Perform duties as assigned by the director

Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết

– Tốt nghiệp Đại học các ngành kinh tế, ngoại ngữ / Graduated from University of Economics and Foreign Languages

– Giao tiếp Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn tốt / Good communication in English or Korean

– Số Năm Kinh Nghiệm / Experience Level: 1-2 năm / 1-2 year

– Ưu tiên có kinh nghiệm ngành kế toán / Preferably with experience in accounting

– Ưu tiên những người sống tại Long Thành, Nhơn Trạch / Priority is given to people living in Long Thanh, Nhon Trach

Chia sẻ bài này