Tuyển Nhân Viên ISO – FC Việt Nam

Mô tả công việc

  • Kiểm soát tài liệu và Kiểm soát hồ sơ
  • Đánh giá của cơ quan chứng nhận
  • Đào tạo huấn luyện
  • -riển khai xem xét lãnh đạo
  • Thăm dò ý kiến khách hàng và Đánh giá của khách hàng
  • Công việc khác…

Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết

  • Tốt nghiệp Đại học các ngành có liên quan.
  • Có khả năng nói và viết báo cáo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật (tiếng Anh bằng B hoặc tiếng Nhật cấp 3)
  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về việc quản lý hệ thống ISO 9001, ISO 14001
Chia sẻ bài này