Tuyển nhân viên giao hàng nhanh

Các Chuỗi yêu cầu quan trọng dưới đây cho bạn biết những tài nguyên có mức độ ưu tiên cao sẽ được tải. Hãy cân nhắc giảm độ dài chuỗi, giảm kích thước tài nguyên tải xuống hoặc trì hoãn tải xuống các tài nguyên không cần thiết để cải thiện tốc độ tải trang.

Chia sẻ bài này