Tuyển Giám Đốc Sàn tại Phường Thống Nhất

Mô tả công việc

– Lập kế hoạch kinh doanh của Công ty theo Tuần/Tháng/Quý/Năm.

– Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu sản phẩm, doanh thu được giao cho đơn vị theo dự án và theo từng tháng hoặc từng dự án.

– Hoạch định, phân bổ nguồn lực bán hàng, đội nhóm kinh doanh, phân bổ chỉ tiêu kinh doanh xuống nhóm kinh doanh, NVKD của đơn vị.

– Tổ chức hoạt động kinh doanh sản phẩm trực tiếp từ NVKD đến khách hàng;

– Đôn đốc, hỗ trợ đội nhóm và nhân viên kinh doanh hoàn thành mục tiêu kinh doanh.

– Phối hợp, tổ chức thực hiện và triển khai các chương trình bán hàng, các sự kiện bán hàng.

– Triển khai kế hoạch kinh doanh được duyệt xuống đội nhóm kinh doanh và NVKD; kiểm tra và đánh giá hoạt động bán hàng.

– Triển khai thăm dò, khai thác và tạo thị trường.

– Xây dựng, đào tạo đội ngũ, đánh giá năng lực NVKD.

– Tư vấn cho Giám đốc Sàn về các hoạt động của đơn vị, các hoạt động môi giới, đối thủ cạnh tranh.

– Quản lý và kiểm soát các thông tin về sản phẩm giao dịch trên thị trường.

– Đề xuất hoạt động tuyển dụng, đánh giá, khen thưởng, kỹ luật, điều chuyển nhân viên theo phạm vi công việc được phân công.

– Tham dự hội nghị, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các quy chế, quy định, chính sách của Phòng Kinh doanh;

– Báo cáo kết quả hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, xây dựng đội ngũ kinh doanh

Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết

– Từ trung cấp trở lên, Đam mê kinh doanh lĩnh vực BĐS.

– Khả năng giao tiếp tốt.

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh/ bán hàng thực tế và đã từng làm việc ở các công ty BĐS/ Bảo Hiểm/ Hàng tiêu dùng

– Tác phong thanh lịch.

– Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

– Có ý thức trong công việc, nỗ lực cố gắng kiên trì cao.

– Có phương tiện đi lại.

Chia sẻ bài này