Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn Giám Sát Xây Dựng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham gia soát xét hồ sơ, Biện pháp thi công, Hồ sơ vật tư vật liệu, xác nhận khối lượng thanh quyết toán cho các nhà thầu theo phân công..
 • Trực tiếp tham gia nghiệm thu công việc. Tham gia quá trình nghiệm thu Công trình/Hạng mục công trình với Nhà thầu thi công theo phân công
 • Tham gia kiểm tra vật tư vật liệu hạng mục xây dựng – Hoàn thiện theo quy định
 • Kiểm soát tiến độ của các gói thầu, dự án
 • Thực hiện các báo cáo toàn diện về các mặt của gói thầu, dự án: tuần, tháng, toàn bộ gói thầu, dự án
 •  Lập kế hoạch tuần, tháng và nộp lưu trữ hồ sơ văn bản, tài liệu, giấy tờ liên quan đến công việc đảm nhiệm

QUYỀN HẠN

 •  Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả lý công việc thuộc bộ phận Xây Dựng
 • Được quyền từ chối các yêu cầu hoặc đề xuất trái với Quy chế, Quy định, Quy trình của Cty
 • Được tham gia các ý kiến về các lĩnh vực công tác và các công việc khác liên quan

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Kỹ năng làm việc nhóm và tương tác tốt với các bộ phận liên quan.
 • Số năm kinh nghiệm : 6 năm trở lên
Chia sẻ bài này