Tuyển Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro tại Biên Hoà – TTC Group

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tham gia tham mưu tổ chức hệ thống Quản trị rủi ro

 • – Đào tạo/hướng dẫn triển khai chương trình quản trị rủi ro như nhận diện, đánh giá rủi ro và biện pháp ứng phó rủi ro theo lĩnh vực phụ trách, đảm bảo tuân thủ theo khung/nguyên tắc quản trị rủi ro của Công ty.
 • Đào tạo/tư vấn/góp ý xây dưng các Chỉ số cảnh báo rủi ro (KRIs) tại các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách, và phương án số hóa trên hệ thống.
 • Hô trợ các Điều phối viên rủi ro xây dựng và quản lý hồ sơ QLRR tại các Đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy trình QLRR của Công ty.
 • Tham mưu/tư vấn về nhận diện, đánh giá rủi ro và các giải pháp kiểm soát tại các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách nhằm giảm thiểu các rủi ro của Công ty.
 • Tham gia công tác đào tạo các kỹ năng cho đôi ngũ Điều phối viên các kỹ năng liên quan đến nhận định & đánh giá rủi ro.
 • Tham mưu/phản biện về các chiến lược kinh doanh trung và dài hạn, các chiến thuật kinh doanh trong từng thời kỳ theo góc nhìn về QTRRDN.
 • Phụ trách trực tiếp điều phối hoạt động QLRR của từng dự án (đánh giá dự án, triển khai dự án…) được phân công và dề xuát phương án vận hành hoạt động QLRR khi dự án được đưa vào hoạt động.
 • Tư vấn cho Trưởng phòng QLRR, Ban điều hành và các Đơn vị các vấn đề về quản trị doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, tuân thủ và rủi ro.
 • Đề xuất cập nhật, thay đổi/tổ chức lại các cấu phần liên quan đến khung QTRRDN của Công ty và quy trình QLRR nếu thấy cần thiết để hiệu quả hơn.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Trình độ học vấn: Đại học
 • Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán
 • Kinh nghiệm:
 • Có ít nhất 02  năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ ưu tiên có kinh nghiệm quản trị rủi ro doanh nghiệp ngành sản xuất thực phẩm và FMCG.

4. Kiến thức:

 • Hiểu biết về quản trị rủi ro; kiểm soát kiểm toán nội bộ, quản lý dự án và Marketing, phát triển sản phẩm.
 • Am hiểu về kiểm soát và kiểm toán nội bộ.
 • Kiến thức bao quát về thuế, kế toán, kiểm toán, tài chính, quản trị doanh nghiệp và pháp luật chung.

5. Bằng cấp/Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ bằng cấp liên quan đến: Kiểm toán viên độc lập, Kiểm toán nội bộ, Quản trị rủi ro doanh nghiệp, chứng chỉ quản lý dự án và Marketing

6. Kỹ năng chuyên môn:

 • Kỹ năng phân tích.
 • Kỹ năng thu thập, xử lý vấn đề;
 • Kỹ năng nhận diện & đánh giá rủi ro
 • Có khả năng đề xuất tham mưu giải pháp
 • Kỹ năng thanh/kiểm tra, kiểm soát và nhận diện rủi roKỸ NĂNG MỀM – Tư duy logic và phản biện
 • Kỹ năng thuyết phục và trình bày

7. Tiêu chí khác:

 • Anh văn giao tiếp tốt.
 • Thành thạo vi tính văn phòng, ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng ERP/SAP;
 • Chấp nhận đi công tác xa.
Chia sẻ bài này