Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh tại KCN Biên Hoà II

Mô tả công việc

– Kinh doanh máy nén khí tại thị trường Nhật Hàn Quốc
– Công việc củ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết

– Có kinh nghiệm nghiệp vụ trên 1 năm
– Thông thạo nghe nói đọc viết tiếng Anh hoặc Nhật hoặc Hàn.
– Có kinh nghiệm kinh doanh thiết bị liên quan đến máy nén khí và thiết bị liên quan các máy móc trong nhà máy càng tốt.
– Có kinh nghiệm bán hàng cho các xưởng có vốn đầu tư là Nhật Hàn càng tốt.

– Có kinh nghiệm kinh doanh thiết bị liên quan đến máy nén khí và các sản phẩm liên quan đến máy móc thiết bị càng tốt.

Chia sẻ bài này