Quy định đăng việc làm

Các quy định về đăng tin tuyển dụng việc làm trên website VieclamBH.com

Các quy định này được thiết kế để giúp các nhà tuyển dụng và người tìm việc hiểu được các tiêu chuẩn chất lượng của VieclamBh.com. VieclamBh nỗ lực cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho người tìm việc và nhận thấy rằng có những khác biệt ý nghĩa giữa các ngành và thị trường cụ thể. Những khác biệt này được phản ánh trong việc thi hành các quy định này của chúng tôi vì chúng thường áp dụng cho từng ngành hoặc thị trường cụ thể. Việc không tuân thủ các quy định này có thể ảnh hưởng đến mức độ hiển thị việc làm trên trang web.

Chính sách việc làm 

Việc làm và chỉ có việc làm

VieclamBh không cho phép đăng tin không liên quan đến việc làm . Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các cơ hội đào tạo và giáo dục, cơ hội nhượng quyền, cơ hội tiếp thị đa cấp, gạ gẫm tuyển dụng người tìm việc, việc làm đã hết hạn, và những việc làm không thể hiện một vị trí trống của nhà tuyển dụng cụ thể. 

Việc làm chính xác và chi tiết

VieclamBh không cho phép đăng việc làm có thông tin dối trá, chung chung, gây hiểu lầm, hoặc thiếu thông tin, mập mờ tạo cho người tìm việc hiểu lầm hiểu sai.

Việc làm từ các bên được ủy quyền

Không sử dụng nội dung việc làm không phải của bạn. VieclamBh không cho phép đăng việc làm từ các bên không được ủy quyền đăng thay mặt nhà tuyển dụng. Mỗi việc làm xuất hiện trên VieclamBh phải do đại diện được ủy quyền của công ty đang tìm người cung cấp. Các bên thứ ba tuyển dụng thay mặt cho nhà tuyển dụng phải được đề cập rõ ràng để người tìm việc không hiểu sai mối quan hệ này.

Việc làm chính

VieclamBh coi trọng việc kết nối người tìm việc với nhà tuyển dụng và sẽ tìm cách kết nối các bên theo cách trực tiếp nhất có thể. VieclamBh hợp tác với nhiều nhà cung cấp nội dung để cung cấp nội dung có chất lượng cho người tìm việc, nhưng chúng tôi sẽ ưu tiên nội dung việc làm trực tiếp từ nhà tuyển dụng. 

Việc làm miễn phí

VieclamBH đánh giá cao việc cung cấp cơ hội việc làm miễn phí cho người tìm việc. Các khoản phí hoặc chương trình đào tạo yêu cầu người tìm việc phải trả phí có thể là dấu hiệu của việc tuyển dụng nhằm mục đích lợi dụng. 

Chức danh và mô tả chất lượng

VieclamBH đánh giá cao các việc làm có chức danh và mô tả chi tiết, chính xác và có định dạng phù hợp. Loại bỏ chi tiết công việc không liên quan khỏi chức danh. Mô tả công việc về cơ bản phải cung cấp chi tiết về vai trò và không được tập trung vào thông tin công ty không liên quan. 

Nội dung vô hại

VieclamBH đánh giá cao việc cung cấp trải nghiệm chất lượng cao cho người dùng trên trang của chúng tôi. Việc làm, nội dung và thông điệp mang tính xúc phạm và khiến cho người tìm việc hoặc nhà tuyển dụng phải tiếp xúc với nội dung tục tĩu, trái phép, v.v. là vi phạm quy định này.

Tuyên bố từ chối

Việc làm nào không đáp ứng các tiêu chuẩn của VieclamBH có thể cần phải được xem xét và yêu cầu thông tin bổ sung từ công ty tuyển dụng. Các danh sách việc làm được chứng minh là gian lận, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người tìm việc hoặc những việc làm mà chúng tôi thấy không chắc chắn đó là một việc làm “thực sự” có thể bị xóa hoàn toàn khỏi kết quả tìm kiếm. 

Vui lòng lưu ý: VieclamBH có thể từ chối hoặc gỡ bỏ bất kỳ việc làm nào và có thể vô hiệu tài khoản của bất kỳ công ty nào, vì bất kỳ lý do nào hoặc không cần lý do. Chúng tôi không thể cung cấp tất cả lý do tại sao lại xóa một việc làm hoặc một công ty, và chúng tôi luôn bảo lưu quyền xóa bất kỳ việc làm nào như vậy, dù là miễn phí hay trả phí, nếu chúng tôi nhận thấy việc này là vì lợi ích của chúng tôi hoặc vì lợi ích của người dùng.