Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trên 86% lao động phổ thông

Ngày 27-4, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai đã tổ chức sàn giao dịch việc làm lần thứ 6 năm 2022. Tham gia sàn có 20 doanh nghiệp đăng ký với nhu cầu tuyển dụng khoảng 5.672 lao động, trong đó lao động phổ thông chiếm trên 86%, còn lại tuyển dụng lao động có tay nghề từ sơ cấp đến đại học.

Tại sàn có 300 lượt lao động tham gia tìm hiểu thông tin việc làm và tuyển dụng, dự kiến có 187 lao động được tuyển dụng.

Người lao động tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai, hiện các doanh nghiệp đã khôi phục sản xuất sau ảnh hưởng của đại dịch nên đang tăng cường tuyển dụng để phục vụ nhu cầu sản xuất.

Dù nhu cầu tuyển dụng rất nhiều nhưng tỷ lệ lao động tham gia sàn còn hạn chế. Trung tâm sẽ đẩy mạnh thông tin tuyên truyền tuyển dụng bằng nhiều hình thức để kết nối việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động.

Chia sẻ bài này